[1]
Tri, V.M. và Nam, N.H. 2020. Outcomes of surgical treatment of lower-limb chronic venous insufficiency. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 28, (tháng 11 2020), 57-60. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v28i.340.