[1]
Tri, V.M. và Nam, N.H. 2020. Kết quả điều trị ngoại khoa dãn tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 28, (tháng 11 2020), 5-9. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v28i.366.