[1]
May, N.T. , Thang, D.D. , Dai, N.V. , Huy, N.C., Hoa, P.Q. , Cong, H.A. , Tuan, P.T. , Thang, D.M. , Son, L.M. và Hung, D.Q. 2020. Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật u Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 28, (tháng 11 2020), 22-25. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v28i.374.