[1]
Chang, V.T., Thảo, Đinh P., Thủy, N.T. và Tiến, Đỗ A. 2021. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ ở trẻ dưới 10kg tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 34, (tháng 10 2021), 20-29. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v34i.613.