[1]
Thảo, Đinh P., Chang, V.T., Tiến, Đỗ A. và Thủy, N.T. 2021. Kết quả sau điều trị phẫu thuật thông liên thất có tăng áp lực động mạch phổi nặng ở trẻ em tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 34, (tháng 10 2021), 30-42. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v34i.614.