[1]
Dũng, N.V., Sơn, C.V. và Hòa, T.V. 2022. Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 35, (tháng 1 2022), 12-18. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.671.