[1]
Vinh, D.Q., Hien, N.S. và Tuan, T.H. 2022. Nhận xét kết quả thay van hai lá và động mạch chủ cơ học ở trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 35, (tháng 1 2022), 26-33. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.673.