[1]
Minh, N.T., Thiện, L.Q., Hiền, N.S., Hà, N.H., Hùng, N. Đăng và Phong, N.H. 2022. Kết quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 35, (tháng 1 2022), 138-149. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.691.