[1]
Hoa, T.T., Thuc, N.V., Huong, H.M., Anh, V.T.N., Dung, D.X. và Nam, D.H. 2022. Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a ecmo) ở bệnh nhân sốc tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 35, (tháng 1 2022), 165-175. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.694.