[1]
Dũng, V.H. 2022. Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 37, (tháng 4 2022), 18-23. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.755.