[1]
Hiep, P.S. , Dung, L.T., Hien, N.T., Thiet, T.T., Minh, T.K. và Khanh, Q.D.M. 2022. Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 37, (tháng 4 2022), 46-57. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.758.