[1]
Hiệp, P.S. , Dũng, L.T. , Hiền, N.T., Thiết, T.T., Minh, T.K. và Khanh, Q. Đỗ M. 2022. Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 37, (tháng 4 2022), 46-57. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.758.