[1]
Sơn, P.T. và Thanh, N.V. 2022. Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 37, (tháng 4 2022), 58-68. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.759.