[1]
Dũng, V.H. 2022. Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 37, (tháng 4 2022), 69-77. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.760.