[1]
Giang, N.T., Trung, N.N., Hanh, L.B. , Kien, N.T., Thu, P.V.H., Hung, T.D. và Thang, V.D. 2022. Persistent Sciatic Artery: A Case Report. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 38, (tháng 7 2022), 12-15. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.781.