[1]
Tai, L.T.D., Tien, N.C. , Dũng, N.A., An, N.T. và Anh, V.T. 2022. Implementation of open-heart surgery in Dong Nai General Hospital: A preliminary result. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 38, (tháng 9 2022), 23-30. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.783.