[1]
Que, D.K. và Anh, N.T. 2022. Surgical therapy for early stage non small cell lung cancer: VATS versus Thoracotomy. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 38, (tháng 7 2022), 31-37. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.784.