[1]
Binh, N.H. 2022. Result of surgical treatment for pulmonary metastasis from hepatocellularcarcinoma. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 38, (tháng 9 2022), 50-59. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.788.