[1]
Vinh, B.D.A., Tuan, L.Q.A., Thinh, V.H., Chuong, P.T.V. , Thanh, N.V.T., Nam, N.H. và Dinh, N.H. 2022. Hội chứng chèn ép khoang bụng sau can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 39, (tháng 10 2022), 7-17. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.798.