[1]
Thang, D.N., Uoc, N.H., Hung, D.Q. , Son, P.D.H., Hai, H.T., Quan, L.H. và Quyet, T.C. 2022. Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 39, (tháng 10 2022), 18-26. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.799.