[1]
Cuc, N.T.T., Van, N.K.D. và Thuy, N.T. 2022. Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 có nguy cơ tim mạch cao. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 39, (tháng 10 2022), 66-74. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.804.