[1]
Thanh, P.D., Cuc, N.T.T., Thuy, N.T. và Lan, P.T.K. 2022. Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp tại bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 39, (tháng 10 2022), 75-81. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.805.