[1]
Hoan, N.D. và Thuy, N.T. 2022. Đánh giá mối liên quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 39, (tháng 10 2022), 90-100. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.807.