[1]
Dũng, V.H., Bình, P.T., Hòa, N.T. và Trạng, B.M. 2022. Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 39, (tháng 10 2022), 122-125. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.810.