[1]
Hiền, N.S. , Phong, N.H., Ngọc, N.M., Trọng, Đỗ Đức, Hà, N.H., Minh, N.T., Hùng, N. Đăng, Thiện, L.Q. và Phương, N.T.M. 2023. Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 40, (tháng 1 2023), 14-23. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.828.