[1]
Ngọc, L. Đức, Hùng, P.M., Nguyên, P.T. , Thủy, N.T. và Huy, N.T. 2023. Đánh giá kết quả can thiệp qua da điều trị tắc mạn tính động mạch đùi nông tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 40, (tháng 6 2023), 37-46. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.830.