[1]
Nguyên, P.T., Thủy, N.T., Thanh, P.D., Cúc, N.T.T. , Ngọc, L. Đức, Anh, Đỗ L., Giám, T.M. và Lan, P.T.K. 2023. Ca lâm sàng điều trị nội khoa hội chứng mạch vành mạn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 40, (tháng 6 2023), 75-79. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.835.