[1]
Hoài, N.T.T. và Dinh, T.T. 2023. Đặc điểm hình thái, mức độ hở hai lá bằng siêu âm 2D/3D qua thực quản ở bệnh nhân hở hai lá có chỉ định phẫu thuật. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 40, (tháng 1 2023), 92-101. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.837.