[1]
Thủy, N.T. , Hương, V.T.T., Thịnh, Đỗ Đức và Hoan, T.C. 2023. Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 40, (tháng 1 2023), 102-109. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.838.