[1]
Nguyễn Thị, H., Nguyễn Trần, T. và Vũ Thy, C. 2023. Tình trạng lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh phẫu thuật tim hở tại bệnh viện tim hà nội năm 2023. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 41, (tháng 4 2023), 5-11. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.860.