[1]
Chiêm Hoàng, D., Trần Bửu, L., Dương Quốc, T. và Nguyễn Kinh, B. 2023. Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: an toàn và hiệu quả trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 41, (tháng 4 2023), 29-36. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.863.