[1]
Vũ Ngọc, T. 2023. Phẫu thuật điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ hai cánh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 41, (tháng 4 2023), 54-63. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.867.