[1]
Lê Thị, H. và Hoàng Ngọc, H. 2023. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 6, năm 2022. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 41, (tháng 4 2023), 64-71. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.868.