[1]
Vũ Ngọc, T., Nguyễn Duy, G. và Nguyễn Duy, T. 2023. Kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 41, (tháng 4 2023), 82-92. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.870.