(1)
Đào, Q. V.; Nguyễn, S. H.; Tạ, H. T. Kết Quả phẫu thuật bệnh Lý Van Tim Do Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn Trẻ Em tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 7-18.