(1)
Hoàng, A. K.; Nguyễn, T. N. H.; Trương, V. T.; Trần, Q. V.; Nguyễn, T. K. Nghiên cứu Vai Trò của Thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) Trong Tiên lượng kết cục lâm sàng xấu Sau phẫu thuật Tim Có tuần hoàn ngoài Cơ thể ở Trẻ Em. VJCTS 2023, 43, 19 - 28.