(1)
Tống, M. C.; Vũ, Q. N. . Các yếu tố Liên Quan đến kết Quả của phẫu thuật Maze Trong phẫu thuật Thay Van Hai Lá. VJCTS 2023, 43, 29 - 37.