(1)
Hà, M. H. .; Võ, T. N. A.; Nguyễn, T. M. .; Đỗ , N. S. Ảnh hưởng của Can thiệp thông Khí bảo vệ phổi Trong Quá trình tuần hoàn ngoài Cơ thể Lên nồng độ Pro-Calcitonin Và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành . VJCTS 2023, 43, 38 - 46.