(1)
Ngọ, V. T.; Nguyễn, S. H. Đặc điểm nhịp Và rối loạn nhịp Tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp được phẫu thuật cầu nối chủ vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 121 - 128.