(1)
Phan, T. M.; Nguyễn, D. C.; Phạm, N. H. Chất lượng cuộc sống Và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau Can thiệp động mạch vành Qua Da. VJCTS 2023, 43, 157 - 166.