(1)
Nguyễn, S. H.; Nguyễn, H. P.; Nguyễn, Đăng H.; Đặng, Q. Đại; Nguyễn, H. Đăng; Nguyễn, T. M. P. Hiệu Quả Và thẩm mỹ của phẫu thuật ít xâm lấn Qua đường nách Ngang Bên phải Trong điều trị bệnh Lý Tim bẩm Sinh ở Trẻ Em. VJCTS 2023, 43, 167 - 175.