(1)
Nguyễn, Đăng H.; Nguyễn, S. H.; Nguyễn, H. P. Phẫu thuật Vá thông Liên thất ít xâm lấn ở Trẻ Em Qua đường nách Ngang Bên phải: Kết Quả sớm tại một Trung tâm. VJCTS 2023, 43, 176 - 182.