(1)
Lê, T. H. T.; Ngọ, V. T.; Phạm, N. H. Đặc điểm Vi Sinh Và tổn thương Trên Siêu âm Tim ở bệnh nhân Viêm nội tâm mạc Van Tim nhân tạo. VJCTS 2023, 43, 194 - 204.