(1)
Vũ, Q. N.; Vũ, T. L. Nghiên cứu Thay đổi chức năng thất trái Sau phẫu thuật bắc cầu chủ vành ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2. VJCTS 2023, 43, 212 - 223.