(1)
Nguyễn, C. H. . Đánh Giá kết Quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông Liên thất phần Quanh màng bằng Dù bít ống động mạch (PDOI) Qua Da tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 237 - 241.