(1)
Vũ, Q. N.; Nguyễn, M. H. Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái Trên Siêu âm đánh dấu Mô Cơ Tim ở bệnh nhân phẫu thuật Van Hai Lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 272 - 283.