(1)
Nguyễn Viết, T.; Vũ Ngọc, T.; Phùng Duy Hồng, S. Kết Quả điều trị ngoại Khoa chấn thương Khí quản cổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Giai đoạn 2017-2022. VJCTS 2023, 44, 5-13.