(1)
Hoàng Minh, L.; Hoàng, V.; Phạm Hùng, C. Kết Quả Can thiệp ngược dòng tổn thương tắc mạn tính động mạch Chi dưới tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 44, 14-25.