(1)
Đỗ Văn, T.; Đỗ Đức, T.; Trần Ngọc, A.; Nguyễn Thế, B.; Nguyễn Trung, H.; Lê Thanh, T.; Nguyễn Trần, T. Chất lượng cuộc sống người bệnh Sau phẫu thuật nội Soi toàn bộ Vá lỗ thông Liên Nhĩ. VJCTS 2023, 44, 38-46.