(1)
Võ Tuấn, A. .; Đặng Hà Hữu, P. Báo cáo 1 trường hợp Can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa Khoa Đồng Nai. VJCTS 2023, 44, 56-62.