(1)
Kiều Minh, S.; Đỗ Trung, H.; Nguyễn Công, T.; Võ Tuấn, A. Đánh Giá kết Quả Trung hạn điều trị bệnh Lý phình động mạch chủ bụng dưới thận tại Bệnh viện đa Khoa Đồng Nai. VJCTS 2023, 44, 63-69.